۱۴۰۳ دوشنبه ۴ تير

مصوبات هيات امناي دانشگاه اصفهان

 

صورتجلسات هیات امنا

صورتجلسات

پیوست ها

صورتجلسه اولین جلسه دوره ششم هیات امنا تیرماه 93

پیوست شماره 4 صورتجلسه هیات امنا تیر93 اساسنامه پردیس میرداماد دانشگاه اصفهان
پیوست شماره 5 صورتجلسه هیات امنا تیر93 آئین نامه ترفیع
پیوست شماره 7 صورتجلسه هیات امنا تیر93
پیوست شماره8صورتجلسه هیات امنا تیر93
پیوست شماره9صورتجلسه هیات امنا تیر93

صورتجلسه اولین جلسه فوق العاده از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان خرداد ماه 93

 

صورتجلسه دومین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان هشتم دیماه 93

پیوست شماره 1 هیات امنای هشتم دیماه 93

پیوست شماره 2 هیات امنای هشتم دیماه 93

پیوست شماره 3 هیات امنای هشتم دیماه 93

صورتجلسه سومین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان

پیوست شماره 6 هیات امنای هشتم

پیوست شماره 7هیات امنای هشتم

صورتجلسه چهارمین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان (آذر 94)

پیوست شماره 1 چهارمین جلسه از دوره ششم هیات امنا آذرماه 94

صورتجلسه پنجمین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان

 

صورتجلسه ششمین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان-تیرماه95

پیوست شماره 7 ششمین جلسه

پیوست شماره 8 ششمین جلسه

صورتجلسه هفتمین جلسه از دوره ششم هیات امنای دانشگاه اصفهان- (بهمن 95) 

  
 
   
  صورتجلسه دهمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه، مورخ 25 / 10 / 96
 صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم  مورخ 97/05/06
  صورتجلسه دومین جلسه از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه، مورخ 1 / 11 / 97
   صورتجلسه سومین جلسه از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه، مورخ 25/ 4 / 98
    صورتجلسه چهارمین جلسه از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه، بهمن 98
 صورتجلسه اولین جلسه فوق العاده دوره هفتم هیات امنا-اسفند 98  
صورتجلسه پنجمین جلسه از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه شهریور99
 صورتجلسه ششمین جلسه از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه بهمن 99
 صورتجلسه ابلاغی دومین جلسه فوق العاده هیات امنا بهمن 99  
 صورتجلسه ابلاغی همسان سازی (جلسه مشترک هیات امنای دانشگاه ها اردیبهشت 1400)  
  صورتجلسه هفتمین جلسه از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه تیر ماه 1400
 
 
پیوست شماره 1
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/29
تعداد بازدید:
11785
Powered by DorsaPortal