۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
رياست دانشگاه
 
 دکتر هوشنگ طالبی حبیب آبادی فارغ التحصیل کارشناسی آمار, دانشگاه شیراز (1357-1353) کارشناسی ارشد آمار, دانشگاه شیراز,(1362-1357) دکتری آمار کاربردی, کالیفرنیا,آمریکا,(1369-1365) 
بر اساس تشکیلات سازمانی، مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه امور دانشگاه توسط رئیس دانشگاه و با همکاری معاونان ذیربط اداره می شود.
رئیس دانشگاه به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت چهار سال انتخاب میشود و محور اصلی اتخاذ تصمیمات و عملکرد دانشگاه، بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.
بخشی از وظایف و اختیارات : تعیین سیاست کلی و خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی ، رهبری فعالیت های آموزشی و اداری ، نظارت در تهیه بودجه و پیشنهاد آن به هیأت امنای دانشگاه ، اعمال نظارت بر فعالیت های مختلف دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها ، ارائه گزارش سالیانه عملکرد دانشگاه به وزارت متبوع ، نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، روسای دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و مسؤلان واحدهای ذیربط ، اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های تعیین شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر مراکز آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه ، نظارت بر امور انضباطی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برابر با ضوابط و مقررات.
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/24
تعداد بازدید:
23983
Powered by DorsaPortal