۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
روءساي گذشته تاكنون
  
نام و نام خانوادگی: هوشنگ طالبی حبیب آبادی
دوره تصدی:ازتاریخ 92/9/19 تاکنون
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی:آمار کاربردی 
 


نام و نام خانوادگی: محمد حسین رامشت  
دوره تصدی:ازتاریخ 84/6/20 الی 92/9/19
آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی:جغرافیای طبیعی

  
نام و نام خانوادگی: هوشنگ طالبی حبیب آبادی
دوره تصدی:ازتاریخ 76/6/9 الی 84/6/20
آخرین مدرک تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی:آمار کاربردی 
 


نام و نام خانوادگی : حسن رزمجو
دوره تصدی:از تاریخ 64/10/3 الی 76/6/9
آخرین مقطع تحصیلی درزمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی:چشم پزشکی
 

 
نام و نام خانوادگی : سید مرتضی سقائیان نژاد
دوره تصدی:از تاریخ 61/10/5 الی 64/10/3
آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی در زمان تصدی:برق 
 
نام و نام خانوادگی: اکبر شاه محمدی
دوره تصدی:از تاریخ 60/8/21 الی 61/10/5
آخرین مقطع تحصیلی درزمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی:پزشکی
  
نام و نام خانوادگی: محمد علی شاهزمانیان
دوره تصدی:از تاریخ 59/7/12 الی 60/8/21
آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی:فیزیک
 
 


 
نام و نام خانوادگی: غلامعباس توسلی 
دوره تصدی:از تاریخ 57/12/9 الی 59/7/9
آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری
رشته تحصیلی در زمان تصدی:علوم اجتماعی
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/24
تعداد بازدید:
12032
Powered by DorsaPortal