۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير

نسخه پژوهي و تصحيح متن

گروه پژوهشی نسخه پژوهی و تصحیح متن:
بر اساس اولویت ها، راهکارها و راهبردهای اسناد بالا دست برای تولید علم بومی، مرکز پژوهشی نسخه پژوهی و تصحیح متن برای تولید علم بومی در این حوزه تحقیقی، در سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1391 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. این گروه موفق شد در تاریخ 28 /3 / 1396 موافقت قطعی خود را دریافت دارد. این مرکز با یک گروه پژوهشی در حال انجام فعالیت است. ریاست این واحد پژوهشی با دکتر علی اصغر میرباقری فرد عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان می باشد.
بی گمان تصحیح نسخه های خطی و احیای متون از مهمترین و بنیادی ترین حوزه های تحقیق زبان و ادبیات فارسی است. تصحیح متن بر اساس مبانی دقیق علمی انجام می گیرد. مصحح باید با اشراف و احاطه بر دقایق لغوی، زبانی، علوم بلاغی، دستور، تطور زبان و ادبیات فارسی میراثی با ارزش را که از طوفان حوادث در امان مانده، احیاء و منطبق با قواعد و شیوه های زبانی امروز انتشار دهد. در این حوزه تحقیقی باید احاطه علمی با پشتکار و برنامه ریزی همراه شود و مقدمات لازم که گاه بسیار وقت گیر و هزینه بر است فراهم آید تا محققی صاحب نظر بتواند یک متن را تصحیح کند.
فراهم کردن این مقدمات و گرد آوردن توانایی های علمی و امکانات لازم نیاز به یک مرکز تحقیقی دارد تا براساس برنامه ای مدون زمینه تصحیح متون را به وجود آورد. برای تحقق این هدف مهم استفاده از امکانات روز و فناوری های پیشرفته به ویژه ابزارهای رایانه ای اهمیت زیادی دارد و در ارتقاء کیفیت و سرعت بخشیدن به انجام کارها تأثیر زیادی بر جا می گذارد.
مرکز پژوهشی نسخه پژوهی و تصحیح متن با آماده کردن زیرساخت های سخت و نرم افزاری لازم کوشیده است زمینه مناسب را برای انجام تحقیقات اصیل و دست اول در این حوزه تحقیق فراهم سازد. «سامانه جامع مدیریت تحقیقات ادبی» از جمله این امکانات است که به عنوان سامانه ای تخصصی و جامع صاحب نظران را در حوزه تصحیح متن و تحقیق در اثر یاری می کند.
از جمله فعالیت های این مرکز تا کنون انتخاب سی متن و فراهم آوردن مقدمات لازم برای تصحیح آنها بوده است. هم چنین این مرکز برنامه ای درسی برای گرایش نسخه پژوهی و تصحیح متن در مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تدوین کرده است که ان شاالله به زودی مقدمات راه اندازی آن را در دانشگاه اصفهان به وجود می آورد.
این مرکز تاکنون با همکاری انتشارات سخن، به انتشار چندین اثر پرداخته است که کشف الحقایق (عزیز نسفی) وشرح فصوص الحکم، (عفیف الدین تلمسانی) از جمله این آثار است. علاوه بر اینها، چندین اثر دیگر در نوبت چاپ می باشد.
برنامۀ راهبردی پژوهشکدۀ نسخه پژوهی و تصحیح متون
- ماموریت
تولید علم بومی در حوزه تصحیح متون علمی و ادبی بر اساس شیوه نامۀ علمی و با استفاده از ابزارها و نرم افزارهای رایانه‌ای و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق در متون مذکور.
اهداف بلند مدت 5 ساله
تشکیل شبکه ای بزرگ از مصححان داخلی و خارجی در جهت فعالیت تخصصی در حوزۀ تصحیح نسخه های خطی؛
ساماندهی پژوهش های علمی در زمینۀ تصحیح نسخ خطی؛
هدفمند کردن و تسریع فرایند تصحیح نسخه های خطی با استفاده از ابزارها و تکنولوژی های روزآمد؛
ارائۀ شیوه نامۀ ملی تصحیح برای ارتقا و هماهنگ ساختن شیوۀ تصحیح نسخه های خطی؛
طراحی و تولید نرم افزارهای رایانه ای در زمینۀ تصحیح متون ؛
تصحیح متون علمی و ادبی بر اساس تقسیم بندی های زیر:
موضوعی: ادبی، عرفان، فلسفه، کلام، منطق، نجوم، طب، گیاه شناسی و ...
ساختاری: متون منظوم، متون منثور و سایر ساختارها.
تحقیق در متون مصحّح، ارائۀ شیوه نامۀ تحقیق و تجاری سازی نتایج بدست آمده با توجه به اقتضائات متون گوناگون.
:برنامه دوساله
تصحیح متون مهم براساس اولویت های پژوهشی در اسناد بالا دست؛
فراهم آوردن زیر ساخت ها:
ایجاد بانک اطلاعاتی فهرست نسخ خطی موجود در کتابخانه های سراسر جهان؛
ایجاد بانک نسخ خطی به صورت فیزیکی و دیجیتالی؛
تشکیل کارگروه تخصصی شناسایی وتهیه نسخ خطی؛
تولید نرم افزارهای تخصصی درباب جستجو و شناسایی نسخه؛
تولید نرم افزارهای کاربردی در باب تصحیح نسخه؛
ایجاد کتابخانۀ دیجیتال فهرست نسخ خطی سراسر جهان؛
ایجاد اتوماسیون یکپارچه برای همکاری مصححان درایران و سراسر جهان.
تصحیح 20 متن برگزیده از متون علمی و ادبی؛
تحقیق در 20 متن مصحّح و تجاری سازی نتایج حاصل شده.
رایانامه:
TEE@ res.ui.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
15715
Powered by DorsaPortal