۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير

مديران زيرمجموعه

 
 
مدیر امور پژوهشی
آقای دکتر حمیدرضا کوفیگر
پروفایل استاد : http://eng.ui.ac.ir/~koofigar
آدرس پست الکترونیک : koofigar[at]eng.ui.ac.ir
 
 
 
 
 
  
 
مدیر دفتر ارتباط با جامعه
آقای دکتر مهدی مرتضوی بک
پروفایل استاد : http://eng.ui.ac.ir/~ma.mortazavi
آدرس پست الکترونیک : ma.mortazavi[at]eng.ui.ac.ir
 
 
 
 
 

رئیس کتابخانه مرکزی، انتشارات و مرکز اسناد
آقای دکتر امید ذاکری کیش
پروفایل استاد : http://ltr.ui.ac.ir/~o.zakerikish
آدرس پست الکترونیک : o.zakerikish[at]ltrac.ir
  
 
 
 
 
 
 
 
  رئیس آزمایشگاه مرکزی
آقای دکتر غلامحسن عظیمی
پروفایل استاد : http://sci.ui.ac.ir/~gh.azimi
آدرس پست الکترونیک : gh.azimi[at]sci.ui.ac.ir

 
 
 
 
 
 
 
مدیر امور نوآوری، فناوری و کارآفرینی                                                                                                                                                                                                                                         
آقای دکتر محمدرضا یزدچی
پروفایل استاد : https://eng.ui.ac.ir/~yazdchi
آدرس پست الکترونیک : yazdchi[at]eng.ui.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/30
تعداد بازدید:
7065
Powered by DorsaPortal