۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
FA
دانشگاه اصفهان
انتصابات جدید در دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، مدیر گروه آموزشی زبان شناسی، معاون آموزشی و پژوهشی و معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهرضا را منصوب نمود.


رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، مدیر گروه آموزشی زبان شناسی، معاون آموزشی و پژوهشی و معاون فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهرضا را منصوب نمود.

 

 به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، دکتر والی رضایی عضو هیات علمی دانشکده زبان های خارجی را به عنوان مدیر گروه آموزشی زبانشناسی ، دکتر محسن جنتی عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی شهرضا را به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی و دکتر حامد باقری اسفه عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی شهرضا را به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی این مرکز منصوب نمود.

تاریخ:
1400/05/20
تعداد بازدید:
2581
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info[at]ui.ac.ir
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal