۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
رياست دانشگاه
 
 دكتر هوشنگ طالبي حبيب آبادي فارغ التحصيل كارشناسي آمار, دانشگاه شيراز (1357-1353) كارشناسي ارشد آمار, دانشگاه شيراز,(1362-1357) دكتري آمار كاربردي, كاليفرنيا,آمريكا,(1369-1365) 
بر اساس تشكيلات سازماني، مصوب مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كليه امور دانشگاه توسط رئيس دانشگاه و با همكاري معاونان ذيربط اداره مي شود.
رئيس دانشگاه به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و با توجه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي مدت چهار سال انتخاب ميشود و محور اصلي اتخاذ تصميمات و عملكرد دانشگاه، بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه مي باشد.
بخشي از وظايف و اختيارات : تعيين سياست كلي و خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي ، رهبري فعاليت هاي آموزشي و اداري ، نظارت در تهيه بودجه و پيشنهاد آن به هيأت امناي دانشگاه ، اعمال نظارت بر فعاليت هاي مختلف دانشگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها ، ارائه گزارش ساليانه عملكرد دانشگاه به وزارت متبوع ، نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه، روساي دانشكده ها، مديران گروه هاي آموزشي و مسؤلان واحدهاي ذيربط ، اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي تعيين شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير مراكز آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه ، نظارت بر امور انضباطي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان دانشگاه برابر با ضوابط و مقررات.
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/24
تعداد بازدید:
15947
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
Powered by DorsaPortal